VIVEKANANDA COLLEGE, PUTTUR

Re - accredited at 'A' Grade by the NAAC with 3.30 CGPA

Recognised as the College with Potential for Excellence (CPE) By the UGC

| +91 8251 230 455 | Kannada

IQAC – AQAR 2017-18

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2017-18 ...

Read more
calendericon05-Sep-2019 commenticon23 vc_editor

ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರ ಸ್ನೇಹಕೂಟ…

ಪುತ್ತೂರು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವಿರಬಹುದ...

Read more
calendericon16-Aug-2019 commenticon76 vc_editor

ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ…

ಪುತ್ತೂರು: ಶತಮಾನಗಳ ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಲವು ಹೋಳುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿ...

Read more
calendericon16-Aug-2019 commenticon63 vc_editor

test

this is test post...

Read more
calendericon29-Jul-2019 commenticon38 vc_editor
Archive Image