VIVEKANANDA COLLEGE of Arts, Science and Commerce (Autonomous) Puttur

Re - accredited at 'A' Grade by the NAAC with 3.30 CGPA

Recognised as the College with Potential for Excellence (CPE) by the UGC

| +91 8251 230 455 | Kannada

ರಾಮರಕ್ಷಾ ಪಠಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ:…

ಪುತ್ತೂರು: ರಾಮರಕ್ಷಾ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಲ. ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಮಾಸ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿಧ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ರಾ...

Read more
calendericon13-Aug-2017 commenticon3202 vc_editor
Archive Image

ವಿವೇಕಾನಂದದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪುತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರಾಗಾರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗ...

Read more
calendericon13-Aug-2017 commenticon3050 vc_editor

ದೈವಾರಾಧನೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಸಮ್ಮಿಳಿತ…

ಪುತ್ತೂರು: ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ  ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.  ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ತಮಗಾಗಿ ಪರ...

Read more
calendericon13-Aug-2017 commenticon3039 vc_editor

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಸದ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ…

ಪುತ್ತೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ...

Read more
calendericon13-Aug-2017 commenticon2880 vc_editor

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ…

ಪುತ್ತೂರು: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಜತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ತ...

Read more
calendericon13-Aug-2017 commenticon5999 vc_editor

ಸುಳ್ಳೇ ಜೀವನವಾಗದಿರಲಿ : ಡಾ.…

ಪುತ್ತೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳೇ ಜೀವನವಾಗ...

Read more
calendericon13-Aug-2017 commenticon2521 vc_editor