ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

galleryimage
calender-icon01-Aug-2020 comment-icon506 Views cat-icon Gallery

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

galleryimage
calender-icon31-Oct-2018 comment-icon1275 Views cat-icon Gallery

ಗ್ರಂಥಾಲಯ

galleryimage
calender-icon31-Oct-2018 comment-icon1274 Views cat-icon Gallery