ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

IQAC

ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು…

ಪುತ್ತೂರು ಮಾ.5: ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ. ಸ್ಥಳೀಯ…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon05-Mar-2021 commenticon2325 Views vc_editorIQAC
Archive Image

ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸರಣಿ…

ಪುತ್ತೂರು :ಸಂಸ್ಕೃತಿ- ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸುವಂತದ್ಧು.ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon26-Sep-2020 commenticon2073 Views vc_editorIQAC

IQAC – AQAR 2018-19

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2018 – 19Click…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon18-Jan-2020 commenticon1562 Views vc_editorIQAC

IQAC – AQAR 2017-18

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2017-18... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon05-Sep-2019 commenticon1780 Views vc_editorIQAC

IQAC – AQAR 2016-17

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2016-17  ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon05-Sep-2019 commenticon2443 Views vc_editorIQAC

IQAC – AQAR 2015-16

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2015-16... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon05-Aug-2019 commenticon1731 Views vc_editorIQAC