ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

slider

ಸ್ಲೈಡರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ…

ನಾವು ಯುಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon30-Oct-2018 commenticon1173 Views vc_editorslider