ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

ಸಂಪರ್ಕ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್  ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ
(’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ “ಎ” ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ)
ನೆಹರೂ ನಗರ, ಪುತ್ತೂರು. ದ.ಕ. 574203, ಕರ್ನಾಟಕ

ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿ :

ಕಛೇರಿ: +91 8251 230 455
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು:+91 8251 233 635
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ: +91 8251 231 399, +91 8251 238 294 (ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್)
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ: +91 8251 230 294, +91 8251 232 184
ಮಿಂಚಂಚೆ: principalvcputtur@gmail.com

 

ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ :

 

ಸಂದೇಶ :