ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

ಸ್ಲೈಡರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ

ನಾವು ಯುಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ  …